Powstały w procesie skrywki złoża. Posiada zanieczyszczenia organiczne. Piasek pozaklasowy o barwie szarej i szaro żółtej.

Zastosowanie  piasku : zasypywanie rur , kabli , podbudowa drogi , podwyższanie terenu

Brak asortymentu w sprzdaży

KOPALNIA PIASKU DROCHLIN

Posiadamy koncesję Wojewody Śląskiego na wydobywanie piasku.

Rodzaj i jakość surowca występującego w złożu „DROCHLIN” określane jest na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych w Instytucje Badań Inżynierskich.

Czytaj więcej
Top